aekwebshop Best Free Responsive Html5 Css3 Templates | Themes in 2017 รับทำเว็บไซต์ เว็บรุ่น เว็บโรงเรียน เว็บข่าวการศึกษา.
aekwebshop Best Free Responsive Html5 Css3 Templates | Themes in 2017 รับทำเว็บไซต์ เว็บรุ่น เว็บโรงเรียน เว็บข่าวการศึกษา.
 
Note: Payment ( รายละเอียด ขั้นตอนในการชำระค่าบริการ )
@ ชื่อธนาคาร ชื่อบัญชี เลขบัญชี สาขา
ธนาคารกรุงไทย นายวิหาญ อำภา 775-0-07932-7 สาขาบิ๊กซี ฉะเชิงเทรา 2
ธนาคารกรุงศรี นายวิหาญ อำภา 686-1-0-07202-8 สาขาบิ๊กซี ฉะเชิงเทรา

*** ถ้าชำระค่าบริการ ให้ส่งหลักฐานการโอนมาที่ vihan037@gmail.comด้วย

ท่านสามารถเลือกชำระค่าบริการได้หลายวิธี ดังต่อไปนี้คะ

  1. โอนเงินผ่านทางเค้าน์เตอร์ธนาคาร

  2. โอนเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคาร

  3. โอนเงินผ่านอินเตอร์เน็ต

หมายเหตุ

* หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาเก็บหลักฐานไว้เพื่อเป็นข้อมูลในการแจ้งยืนยันการโอนเงิน

* สำคัญมาก ! กรุณาโอนเงินเป็นเศษสตางค์เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ ขอบคุณสำหรับความร่วมมือคะ